Privacy Policy

Aspecte introductive generale

Accesul la/utilizarea site-ul(ului) www.fabricutadelactate.ro este liber(ă) și gratuit(ă) pentru toate persoanele interesate. Dacă aveți întrebări, neclarități sau solicitări cu privire la site, la Termeni și Condiții și la Politica noastră de confidențialitate, la modul de utilizare a site-ului și a informațiilor postate pe site, vă rugăm să ne contactați, pe adresa de email: info@fabricutadelactate.ro. Echipa noastră vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai târziu de 15 sau 30 de zile de la data transmiterii solicitării/sesizării informațiilor, după caz.

Informații despre site.

Aplicabilitate.

În cadrul procesului de accesare și navigare pe site-ul www.fabricutadelactate.ro există posibilitatea de a se înregistra informații despre furnizorul dumneavoastră de internet. Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/conținute de site-ul nostru.

Informații despre cookies

Cookies reprezintă anumite fișiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastră. Aceste cookies conțin un număr unic de identificare. Putem folosi session cookies pentru a înregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, în vederea facilitării conexiunii de fiecare dată când accesați/vizitați site-ul nostru și pentru îmbunătățirea calității serviciilor. Aveți dreptul de a refuza aceste Cookies.

Confidențialitatea informațiilor

Agroindustriala Pantelimon SRL se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu site-ul său. Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a mijloacelor tehnice folosite este un principiu de bază important pentru noi.

Operatorul va supraveghea constant serviciul furnizat în scopul asigurării functionării optime a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca și dezvălui anumite informații necesare și suficiente, inclusiv date cu caracter personal, pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a ne îndeplinii obligațiile legale față de autorități și instituții publice și/sau organe cu competentă de anchetă, inclusiv pentru a administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a ne proteja. Utilizatorii, în calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt insă singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor acestora și a informațiilor lor/despre ei, atunci cand acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului. Operatorul va prelucra aceste date/informații personale numai in scopuri determinate, explicite și legitime.

Securitatea prelucrării și securitatea datelor personale

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate și stocate in condiții de siguranță. Operatorul a luat/va lua toate măsurile necesare de securitate a prelucrării și va asigura confidențialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului sau. Operatorul efectuează/va efectua copii de siguranață a informațiilor incărcate pe site-ul său. Copiile sunt/vor fi păstrate și actualizate in timp util și sunt efectuate pentru asigurarea securitații prelucrării și pentru prevenirea oricărei forme de distrugere accidentală a acestor date și de acces neautorizat la aceste date. Operatorul a luat măsuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neautorizat la datele personale conținute de site.

Protecția datelor personale. Informarea persoanelor vizate

Pentru promovarea serviciilor operatorului acesta prelucrează doar email-ul, numele, prenumele, telefonul și adresa. Aveți dreptul să vă opuneți, in mod gratuit si fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră în scop de promovare a serviciilor.
Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator şi sunt dezvăluite numai partenerilor contractuali ai operatorului si autorităților publice centrale/locale, potrivit legii.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie, de opozitie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, cu respectarea legii şi să solicitaţi ştergerea acestora, conform legii. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, doamnei Andreea Manea, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail info@fabricutadelactate.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și/sau autoritătii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).